Trang Chủ2021-08-27T16:10:13+07:00

Next Level Global Gathering 2021

Find a course
Apply now
Tìm Khoá Học
Đăng Ký Ngay

LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊ-SU

Ngày nào đó, mọi người, khắp mọi nơi sẽ chịu ảnh hưởng bởi ai đó lãnh đạo như Giê-su.

WHY  JESUS ?

Sứ mệnh của chương trình Lãnh đạo như Giê-su là làm vinh danh Chúa qua việc truyền cảm hứng, đào luyện tham dự viên để họ có thể lãnh đạo như Giê-su. Chương trình này là một quá trình biến đổi chứ không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo như bao chương trình bình thường khác.

Vấn đề về lãnh đạo

  • Thế giới đang đối diện sự khủng hoảng về lãnh đạo
  • 38% tổng giám đốc điều hành mới đều thất bại trong 18 tháng đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo. Nguyên do chính không phải là năng lực, kiến thức hay kinh nghiệm. Mà chính là cái tôi và thiếu sự quan tâm về cảm xúc.
  • Hầu hết các chương trình đào tạo lãnh đạo không đào luyện ra những nhà lãnh đạo giỏi, tốt lành vì những chương trình đó không tập trung vào vấn đề cốt lõi, chính yếu.

Giải pháp về lãnh đạo: Chương trình Lãnh Đạo Như Giê-su

  • Sự lãnh đạo diễn ra bất cứ khi nào chúng ta ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi hay sự phát triển của người khác.
  • Chúa Giê-su là nhà lãnh đạo vĩ đại của mọi thời đại
  • Lãnh đạo hiệu quả bắt đầu từ nội tâm, với con tim.

AI NÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH?

  • Giáo chức, Y bác sĩ, Doanh nhân

  • Luật sư, Kế toán viên, Ngân viên ngân hàng

  • Cán sự xác hội, Nhân viên văn phòng, Các cặp vợ chồng , Các tổ chức doanh nghiệp & cộng đoàn …

OUR VALUES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

COURSES

SỰ KIỆN

TIN TỨC

Today’s Univeristy News

Covering topics from classes to politics and student organization events.

Go to Top